'Faux Lith' Split Sepia Prints

Montana Winter series #1
('Faux Lith' winter )

Montana Winter series #2
('Faux Lith' winter )

Montana Winter series #3
('Faux Lith' winter )

Montana Winter series #4
('Faux Lith' winter )

Montana Winter series #6
('Faux Lith' winter )

Montana Winter series #7
('Faux Lith' winter )

Montana Winter series #8
('Faux Lith' winter )

Montana Winter series #10
('Faux Lith' winter )

Montana Winter series #11
('Faux Lith' winter )

Montana Winter series #12
('Faux Lith' winter )

White Series #1
('Faux Lith' winter )

White Series #2
('Faux Lith' winter )

White Series #3
('Faux Lith' winter )

White Series #4
('Faux Lith' winter )

White Series #6
('Faux Lith' winter )

White Series #7
('Faux Lith' winter )

White Series #10
('Faux Lith' winter )

White Series. Slender trees.
('Faux Lith' winter )

White Series #11
('Faux Lith' winter )

White Series #13
('Faux Lith' winter )

White Series #14
('Faux Lith' winter )

White Series. Stark trees.
('Faux Lith' winter )

Young trees in snow
('Faux Lith' winter )

Snow blown
('Faux Lith' winter )

White Elm
('Faux Lith' winter )